BIM - informační modely budov

V naší projektové činnosti zavádíme proces BIM a snažíme se využívat jeho výhod

Z našich dosavadních zkušeností můžeme zásadní výhody BIM v projektové činnosti oproti klasické 2d dokumentaci takto shrnout:

-          s aktualizací 3D modelu je vždy aktualizovaná projektová dokumentace

-          pohledy v různých režimech zobrazení 

-          vytvoření libovolného množství řezů

-          generování různých typů tabulek, výpisů a výkazů podle zadaných parametrů

-          snadná detekce kolizí a eliminace chyb v dokumentaci

 

 

Info: Co je vlastně BIM? Jaká je jeho definice?

Využíváme této v současnosti nejmodernější a zároveň i nejefektivnější technologie hromadného pořizování přesných prostorových bodů pro naši práci při vytváření 3D modelů budov.

Jaké jsou výhody laserového skenování:

-          minimalizace sběru dat až o 98% oproti klasickým metodám měření

-          vysoká efektivita měření (přes 100 tis. měření za sekundu) při minimálních nepřesnostech

-          vysoká přesnost měření (do 3mm)

-          používaný typ laseru je oku neškodný

-          měření probíhá bez přerušení výroby a za plného provozu budovy

-          žádné omezení měření v běžných provozech

-          eliminace měřicích prací ve výškách


Není pochyb, že i v oblasti BIM lze získaná data využít pro různé studie, vizualizace, plánování, dokumentaci stávajícího stavu, tvorbu digitálního modelu terénu a 3D modelování složitých objektů jako jsou technická zařízení budov, fasády, historické stavby, interiéry...

 

Co je laserové skenování 3D?

®2017, L.S. Konzult