Data získaná při zaměření stávající stavu budov zpracováváme v rámci jejich pasportizace s využitím procesu BIM (Building Information Modeling).

V rámci něho vzniká pro zákazníka 3D model reálného stavu, který je nosičem informací o budově (parametry konstrukcí a výrobků, seznamy prvků, původní projektová dokumentace objektu, fotodokumentace, textové dokumenty atd.). Rozsah databáze informací je stanovena na základě požadavků  a konzultací se zákazníky před zahájením pasportizace.

Pro získání údajů o budovách využíváme jednak běžná délková měřidla (metr, pásmo), dále laserové dálkové zaměřovače, geodetické zaměřování totální stanice,  či nivelační přístroje. V současné době je však naše činnost v této oblasti zaměřena zejména na zpracování dat z  laserového  skenování.

K vytváření 3D modelů pro pasportizace budov používáme software Revit od společnosti Autodesk. Kromě základního uživatelského formátu RVT pracujeme i s univerzálními datovými formáty, které je  možné použít ve většině současných CAD a BIM softwarů (IFC, DWG, DWF aj.)

®2017, L.S. Konzult