Projektová činnost ve výstavbě

V návaznosti na architektonické studie, či koncepční návrhy je naše projektová činnost zaměřena na oblast pozemních staveb. Převážnou část našich zakázek tvoří dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.  Nabízíme vypracování projektových dokumentací specifikovaných v odst.(2) písmeno a) – h) §158 zákona 183/2006 Sb. ve znění jeho novel. Dále dokumentaci bouracích prací,  skutečného provedení stavby, nebo zjednodušené dokumentace (Pasport stavby), které již nejsou vybranými činnostmi ve výstavbě.

V rámci projektové činnosti provádíme autorské dozory na realizovaných stavbách

 

Používaný software : AutoCad a Revit 

 

Naše specializace pro dílčí části PD:

-          Požárně bezpečnostní řešení

-          Záchytné systémy  pro střechy

-          Civilní ochrana obyvatel

 

 

Rýsovací prkno –----> CAD 2D/3D ----->  proces BIM

"Když se poohlédnu zpět v čase,tak si říkám,že takový vývoj jaký zažívá moje generace ta další asi těžko zažije."
Jiří Kotěšovec - jednatel společnosti

 

Kontrolní činnost autorizované osoby

Již od roku 2001 provádíme kontrolní činnost na stavbách financovaných bankou. Při této činnosti je z naší strany kontrolováno a posuzováno hledisko reálné prostavěnosti ve spojitosti s prostavěností finanční.. Pro tuto činnost využíváme dnes již dlouholeté zkušenosti a znalosti projektových dokumentací, stavebně-konstrukčních řešení, technických zařízení, technologických postupů, legislativních předpisů a v neposlední řadě cen stavebních prací a materiálů. 

®2017, L.S. Konzult