COBie (Construction Operations Building information exchange)

"Počeštěno" tzn.:  Výměna informací o stavebních operacích 


Jedná se o mezinárodní standard týkající se informací o spravovaných aktivech včetně prostoru a vybavení. 

COBie je specifikované shromažďování, výměna a sdílení dat potřebných pro životní cyklus a Facility Management. Nejedná se tedy o software, ale pouze o metodu, jakou se  data pro Facility Management získávají a následně užívají a aktualizují

 

COBie je standardem, který definuje datovou strukturu pro výměnu informací o stavbě a to především mezi jejím zhotovitelem a budoucím provozovatelem. Tento standard byl vytvořen za tím účelem, aby data vzniklá v průběhu návrhu a realizace budovy mohla být efektivně využita pro její následnou správu.

 

 

 

Informace o vašem objektu vám připravíme ve formátu, který je dnes mezinárodně uznávaným standardem pro shromažďování, výměnu a sdílení dat. Naší službu tedy máme založenou na zavedeném a pro správu nemovitostí specializovaném formátu pro výměnu informací. „Nevymýšlíme tedy objevené!“ V České republice využíváme to, co je dnes  ve světě běžné.

 

 

Historie COBie začala v USA koncem roku 2006 v rámci Výboru pro údržbu a provoz zařízení NIBS(National institute of building sciences - Národní institut stavebních věd)  . Vše nastartovaly granty od NASA a Úřadu pro vědu a techniku Bílého domu.  Výbor sestavil projektový tým zahrnující projektanty, stavaře, majitele nemovitostí, vývojáře software a specialisty na TZB, kteří začali formulovat požadavky na informace potřebné pro facility management budov a dopravních staveb. První demonstrace  softwaru splňující požadavky COBie se konala necelé dva roky později v Národní akademii věd. Vlastní implementace COBie do praxe se datuje od června 2008.

Do roku 2009 pak COBie vyrostlo s počátečních myšlenek a idejí až po mezinárodně uznávaný standard implementovaného do stavebního software po celém světě. Celý projekt COBie byl veden pod záštitou armády USA.  Od března 2012 je COBie součástí standardu National Building Information Model Spojených států (NBIMS-US V2). Dnes je COBie běžnou součástí smluv o konstrukcích a výstavbě ve Spojených státech, Velké Británii a Singapuru.

 

 

Standardizovaná datová struktura COBie vychází z formátu IFC (Industry Foundation Classes), který je univerzálním mezinárodním standardem pro sdílení BIM dat. Data formátu ifc mohou být přenášena mezi specializovanými softwary pro BIM.  COBie je jakousi podmnožinou nebo filtrem IFC. Zachovává jeho strukturu a vybírá z něho konkrétní informace důležité pro FM. Díky tomu mohou být COBie data předávána v souborovém formátu IFC a přímo tak propojena s digitálním 3D modelem stavby. Další a velmi častou podobou COBie dat je také obyčejná XLS tabulka strukturovaná podle přesně definované šablony. Data v XLS mají jednu velkou výhodu a to tu, že je možné je prohlížet, editovat a doplňovat i bez potřeby nějakého specializovaného software.

 

DATA  O VAŠÍ BUDOVĚ V BĚŽNÉM TABULKOVÉM FORMÁTU XLS

®2017, L.S. Konzult