Informační modely budov pro facility managment (FM)

V rámci našich služeb vytváříme informační model budovy (BIM), který poskytuje správcům budov prostředek pro sdílení informací o stavebních prvcích a zařízeních důležitých pro provoz a údržbu. Data přidružená k modelu mohou obsahovat například informace o záruce, nebo o plánování údržby, technické specifikace, nebo dokonce i manuály a postupy pro řešení problémů. BIM model umožňuje každý prvek v rámci stavby přesně lokalizovat. Čím více těchto dat informační model budovy obsahuje, tím lépe je pak správce budov schopen tento model využít pro uvedení stavby do provozu, údržbu, rekonstrukce nebo demolici.
BIM model obsahuje jednotnou databázi a facility manager má na jednom místě dostupné všechny informace, které by jinak musel ručně zpracovávat z velkého množství podkladů. Údaje o prostorech, plochách, či objemech místností také není třeba nikde dohledávat, v modelu jsou okamžitě k dispozici. K jednotlivým prvkům a zařízením je možné připojovat přílohy nebo nastavovat upozornění na nutné revize a údržbu a mít tak tyto údaje velmi rychle dostupné ať už v prostředí vizuálního 3D prohlížeče nebo v tabulkách.

S informačním modelem budovy má facility manager mnohem lepší přehled o tom, co vše a kde se v jeho objektu nachází a tím efektivněji plánovat údržbu a opravy.

 

 Ideálním průběhem pro správu budovy je,když BIM model vzniká v procesu už od fáze návrhu stavby a data jsou postupně doplňována a aktualizována v dalších fázích (projekt, realizace stavby). Současná situace v České republice není stále nastavena tak,aby docházelo vždy k naplnění tohoto ideálního průběhu. Samozřejmě nabízíme variantu v tzv.“Obráceném procesu“,kdy máme stavbu a potřebujeme vytvořit informační model. V tomto případě je nutné vytvořit model skutečného provedení stavby, který správa budovy může importovat do svého systému a mít tak veškeré informace o prostoru a aktivách k dispozici.  Propojení FM systému přímo s BIM modelem usnadňuje získávání informací potřebných k provádění rozhodnutí o údržbě a opravách. Podobně ale mohou data o prováděné údržbě putovat i opačným směrem od FM systému k BIM modelu. Tím je zajištěno, že bude uchováván stále aktuální „živý“ model budovy, který je možné kdykoliv v budoucnosti použít pro případné přestavby, rekonstrukce a opravy

Základní přínosy BIM pro správce budov

 BIM zjednodušuje proces zpracování dokumentace pro provoz při předání stavby
 BIM je bezedná kartotéka informací o spravované budově
 Rychlé dohledání požadované informace v jakkoliv rozsáhlém BIM modelu
 BIM umožňuje v rámci budovy okamžitě a přesně lokalizovat vybavení/zařízení, které vyžaduje údržbu
 Při plánované změně dispozice BIM model pomáhá vizualizovat prostor pro lepší představu, jak nejlépe by měl být daný prostor přestavěn a také pomůže předem eliminovat možné konflikty.
 BIM může ukázat rychle a vizuálně, kde jaký prostor by mohly být využit efektivněji.
 Díky integraci stavebních dat s daty lidských zdrojů v BIM modelu, mohou organizace optimalizovat pracovní místa a tím dosáhnout významných snížení nákladů.
 BIM pomáhá efektivně udržovat dokumentaci spravované budovy ve skutečném stavu provedení.
 BIM umožňuje vztvářet přesné výkazy výměr pro potřebu finančních reportů, nabídek a ohodnocení budoucích nákladů na údržbu.
 BIM model lze integrovat do dalších podpůrných CAFM systémů.
 Zefektivnění práce zaměstnanců údržby

V rámci naší služby pro vás připravíme BIM model, který se použije pro facility managment (FM) a bude vycházet ze skutečného provedení stavby (tzv. "As-built model“). Do modelu nebudou zapracovány,popřípadě z něho budou vyjmuty nepotřebné údaje pro FM a naopak bude doplněn o specifické údaje potřebné pro správu budovy. Tento model bude samozřejmě možné i doplňovat a upravovat během samotného užívání stavby (např. při rekonstrukcích). Zajistíme vám, abyste váš model a vaše informace měly přístupné kdykoliv a odkudkoliv. Informace můžete sdílet i v rámci mobilní aplikace. Jedinou podmínkou je samozřejmě připojení k internetu. Informace z modelu můžete exportovat do běžného kancelářského tabulkového softwaru např.MS excel (formát *.xlsx) a přehledně je mít po ruce.

Mějte na mysli, že provoz a údržba je finančně nejnáročnější z pohledu životního cyklu stavby. Úspora finančních nákladů během desetiletí užívání stavby hraje určitě významnou roli. Informační model vám k této úspoře může významně přispět.

V rámci naší služby pro vás připravíme BIM model, který se použije pro facility managment (FM) a bude vycházet ze skutečného provedení stavby (tzv. "As-built model“). Do modelu nebudou zapracovány,popřípadě z něho budou vyjmuty nepotřebné údaje pro FM a naopak bude doplněn o specifické údaje potřebné pro správu budovy. Tento model bude samozřejmě možné i doplňovat a upravovat během samotného užívání stavby (např. při rekonstrukcích). Zajistíme vám, abyste váš model a vaše informace měly přístupné kdykoliv a odkudkoliv. Informace můžete sdílet i v rámci mobilní aplikace. Jedinou podmínkou je samozřejmě připojení k internetu. Informace z modelu můžete exportovat do běžného kancelářského tabulkového softwaru např.MS excel (formát *.xlsx) a přehledně je mít po ruce.

Mějte na mysli, že provoz a údržba je finančně nejnáročnější z pohledu životního cyklu stavby. Úspora finančních nákladů během desetiletí užívání stavby hraje určitě významnou roli. Informační model vám k této úspoře může významně přispět.

®2017, L.S. Konzult