Historie společnosti v letopočtech

2001
V tomto roce dochází k založení společnosti. Vznikla jako dceřiná společnost dvou právnických osob - LUBA spol. s r.o. a S-DESIGN spol. s r.o.
 
 
2001 - 2004
V tomto období byla hlavní aktivitou společnosti inženýrská činnost ve výstavbě. Autorizovaní inženýři, kteří pocházeli z právnických osob zakládajících společnost vykonávaly technické dozory pro investory na různých typech pozemních staveb a dále odborná vedení realizací staveb pro malé investory většinou v oblasti bytové výstavby. 
Dalším zaměřením bylo vykonávání kontrolní činnosti na stavbách financovaných Českou spořitelnou, a.s.
 
 
2005-2008
V tomto období byla nadále významnou aktivitou společnosti kontrolní činnost na stavbách financovaných Českou spořitelnou, a.s.
Rok 2005 je mezním rokem, kdy společnost začíná podnikat v oblasti stavební výroby a projektové činnosti v oblasti pozemních staveb. Projektová činnost je zaměřena na bytovou výstavbu a stavby občanské vybavenosti. Realizace staveb jsou zaměřeny na menší objemy se  specializací zejména na rekonstrukce bytů v panelových domech a modernizaci koupelen. Byly spuštěny specializované internetové stránky věnující se zejména problematice panelových domů a nabízejících rovněž naše služby na doméně polir.cz.
Rok 2005 je rovněž rokem, kdy společnost začíná podnikat v oblasti internetového prodeje. 
 
 
2009 - 2012
Společnost nadále rozvíjí svoji činnost v oblasti přestaveb a modernizací bytů a zejména počet realizovaných přestaveb bytových jader razantně roste. Nadále provádí kontrolní činnost na stavbách financovaných Českou spořitelnou, a.s.
Od roku 2008 nabízíme služby v oblasti požární ochrany - osoba odborně způsobilá, prodej hasicích přístrojů,provozní kontroly
Od července 2011 nabízíme službu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Pokračuje činnost v oblasti internetového prodeje.
 
 
2013 - současnost
Od roku 2013 dochází k utlumení činosti v oblasti realizace staveb a v současné době již společnost v této oblasti nepodniká.
V současné době je naše činnost zameřena na projektování pozemních staveb.Specializujeme se na požární bezpečnost a pasportizaci staveb. Nadále nabízíme služby v oblasti požární ochrany a provádíme kontrolní činnost na stavbách financovaných Českou spořitelnou, a.s.
Od roku 2016 se věnujeme problematice BIM v oblasti projektové činnosti. 
Pokračuje činnost v oblasti internetového prodeje.

®2017, L.S. Konzult